R32 is het koudemiddel van de toekomst
Panasonic introduceert nieuwe modellen met het nieuwe koudemiddel R32. Dit koudemiddel vervangt R410A, welke mileuvriendelijker is en een betere efficiëntie geeft. R32 heeft geen schadelijke invloed op de ozonlaag, en de potentiële bijdrage van R32 aan de opwarming van de aarde is, anders dan die van R410A, slechts zeer gering.

Het gebruik van R32 biedt ten opzichte van R410A verschillende voordelen

  • 10% hogere efficiëntie
  • Betere prestaties bij extreme buitentemperaturen
  • Eenvoudig te recycleren en hergebruiken
  • Gemakkelijk in gebruik
  • 75% minder impact op Global Warming