Premie warmtepomp 2017
Maatregel
2017: premie van de netbeheerder voor de plaatsing van een warmtepomp in bestaande woningen en nieuwbouwwoningen met bouwaanvraag tot 31/12/2013.

Beschrijving
Lucht-waterwarmtepomp 1500 euro; Hybride lucht-waterwarmtepomp 800 euro; Lucht-luchtwarmtepomp 300 euro - per woning of wooneenheid en telkens bedragen alle premies maximaal 40% van de factuur. Eindfactuur vanaf 1/1/2017. Extra voorwaarde vanaf 1/7/2017, aannemer beschikt over certificaat van bekwaamheid. Technische rendementseisen waaraan warmtepomp moet voldoen nog in voorbereiding (via Ministrieel Besluit). Indien u de aanvraag online indient bij uw netbeheerder, dan wordt de premie sneller uitbetaald. 

Meer info
Volledige voorwaarden beschikbaar vanaf december 2016.
Klik hier meer informatie.