Meer over premie warmtepompen 2017
Als u in een woning of een appartement een warmtepomp laat plaatsen door een aannemer, dan kunt u daarvoor een premie krijgen van uw netbeheerder. Een warmtepomp is een milieuvriendelijk alternatief voor de klassieke verwarmingsinstallatie. De pomp haalt warmte uit de grond, het water of de lucht met behulp van een compressor. Neem vóór de plaatsing van de warmtepomp contact op met uw elektriciteitsnetbeheerder en -installateur. De voorwaarden om deze premie te krijgen en de bedragen van deze premie verschillen naargelang de datum op de eindfactuur.

Voorwaarden

 • Deze premie is geldig voor woningen, wooneenheden of woongebouwen in het Vlaamse gewest die uiterlijk op 31-12-2013 werden aangesloten op het elektriciteitsnet of waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend uiterlijk op 31-12-2013, maar die pas vanaf 1-1-2014 werden aangesloten.

 • Een aannemer moet de warmtepomp plaatsen en factureren.

 • De datum op uw eindfactuur (en dus niet de betalingsdatum) bepaalt voor welk jaar u een premie kunt aanvragen. Met een eindfactuur in 2016, vraagt u dus de premie 2016 aan. Met een eindfactuur in 2017, vraagt u dus de premie 2017 aan.

 • Het aanvraagformulier moet bij de netbeheerder toekomen uiterlijk 12 maanden na de factuurdatum. Facturen (ook voorschotfacturen) mogen dus maximaal 1 jaar oud zijn om in aanmerking te komen.

 • De premie geldt enkel voor een nieuwe elektrische warmtepomp of gaswarmtepomp.

 • Vanaf 1-1-2017 moet de warmtepomp een energielabel hebben van minstens: voor een geothermische warmtepomp: A++, voor een lucht-waterwarmtepomp, een hybride lucht-waterwarmtepomp, een lucht-luchtwarmtepomp: A+ 

 • De warmtepomp moet gebruikt worden voor verwarming van een ruimte én eventueel sanitair water. De warmtepomp mag niet gebruikt worden voor actieve koeling.

  • De premie geldt niet voor een warmtepompboiler, omdat zo'n boiler alleen dient om sanitair water te warmen.


  Bedrag

  • Met een eindfactuur in 2016

  De berekening van de premie voor een elektrische warmtepomp verschilt van de berekening voor een gaswarmtepomp. Op het aanvraagformulier van uw netbeheerder kunt u zien hoe de premie berekend wordt. De premie is maximaal 1.700 euro en is afhankelijk van het type warmtepomp, de COP en het vermogen van de pomp.

  Liet u de warmtepomp plaatsen ter vervanging van een bestaande elektrische weerstandsverwarming (bijv. accumulatoren) in een gebouw dat al vóór 1 januari 2006 op het elektriciteitsdistributienet is aangesloten met toepassing van uitsluitend nachttarief? Dan wordt de premie verdubbeld (met een maximum van 3400 euro).


  • Met een eindfactuur in 2017 en 2018

  Vanaf januari 2017 zal er per woning of wooneenheid een premie zijn van 4000 euro voor een geothermische warmtepomp, 1500 euro voor een lucht-waterwarmtepomp, 800 eurovoor een hybride lucht-waterwarmtepomp, 300 euro voor een lucht-luchtwarmtepomp. Alle premies bedragen maximaal 40% van de factuur.

  De premie wordt verdubbeld (met een maximum van 40% van de factuur) als u de warmtepomp liet plaatsen ter vervanging van een bestaande elektrische weerstandsverwarming (bijv. accumulatoren) in een gebouw dat al vóór 1 januari 2006 op het elektriciteitsdistributienet is aangesloten met toepassing van uitsluitend nachttarief of als de woning ligt in een gebied zonder aardgasnet. Beide verdubbelingen kunnen niet worden gecombineerd.  Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Voor beschermde afnemers worden de premie en het maximum met 50% verhoogd.

  Als de premie wordt aangevraagd door de vereniging van mede-eigenaars of door de syndicus in naam van deze vereniging voor meerdere wooneenheden, dan kan deze premie nooit hoger zijn dan het maximumbedrag per wooneenheid.  Klik hier voor meer informatie.