Anode vervangen
De anode in de warmtepompboilers dient om de email-laag van het boilervat,alsook de elektrische weerstand te beschermen. De anode bevindt zich in de boiler en geeft langzamerhand magnesium af (waardoor de anode afgebroken wordt).

Deze magnesium bindt met het O2 in het water. Daardoor kan die O2 de elektrische weerstand niet meer aantasten en wordt corrosie van deze weerstand vermeden.

Bij een jaarlijks onderhoud dient deze anode gecontroleerd te worden en, indien noodzakelijk, vervangen te worden. Indien er meer dan 75% van het magnesium is afgegeven (zie onderaan) MOET de anode vervangen worden.

ACB kan niet verantwoordelijk zijn voor de gevolgschades te wijten aan het niet tijdig vervangen van de anode.